ładowanie
Wersja Kontrastowa
Zanurz się
w krynickim zdroju wiedzy i kultury!

Najbliższe imprezy

zobacz kalendarz wydarzeń

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy - Zdroju z siedzibą w Krynicy-Zdroju, al. inż. Leona Nowotarskiego 1.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@umkrynica.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), i dlatego podanie danych jest niezbędne.

4. Dane będą przetwarzanie w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na sprawozdawczości statystycznej oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury w oparciu o ogólne rozporządzenie ustawy o ochronie danych oraz ustawę o bibliotekach.

5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez użytkownika z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

6. Odbiorcami danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatycznego systemu bibliotecznego oraz firmy windykacyjne, z którymi zostały zawarte stosowne umowy.

7. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki - zwrocie wypożyczonych materiałów oraz wniesieniu ewentualnych opłat).

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uniemożliwieniem realizacji usługi.

Zapraszamy

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju

szczegóły

Redakcja gazety lokalnej "Krynickie Zdroje"

Al. inż Leona Nowotarskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój,
przy Deptaku, pod dolną stacją kolejki linowej na Górę Parkową

900 - 1700 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
800 - 1500 środa
800 - 1300 sobota
nieczynne w niedzielę

tel./ fax. +48 18 471 22 03

bp@bibliotekakrynica.pl

Filia 1 Czarny Potok

szczegóły

ul. Czarny Potok 27, 33-380 Krynica-Zdrój
(parter bloku mieszkalnego na osiedlu)

900 - 1700 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
800 - 1600 środa
nieczynne w sobotę i niedzielę

tel./ fax. +48 18 471 32 80

filia1@bibliotekakrynica.pl

Filia 3 ul. Źródlana

szczegóły

ul. Źródlana 39, 33-380 Krynica-Zdrój
(pasaż handlowy na osiedlu)

900 - 1700 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
800 - 1600 środa
nieczynne w sobotę i niedzielę

tel./ fax. +48 18 471 17 40

filia3@bibliotekakrynica.pl

Filia w Tyliczu

szczegóły

33-383 Tylicz, Rynek 1
(Wiejski Dom Kultury)

900 - 1700 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
800 - 1600 środa
nieczynne w sobotę i niedzielę

tel./ fax. +48 18 473 13 62

tylicz@bibliotekakrynica.pl

Filia w Bereście

szczegóły

33-380 Berest
(Dom Ludowy)

900 - 1700 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
800 - 1600 środa
nieczynne w sobotę i niedzielę

tel./ fax. +48 18 474 15 60

berest@bibliotekakrynica.pl

idź do początku strony