ładowanie
Wersja kontrastowa strony
Zanurz się
w krynickim zdroju wiedzy i kultury!
Jesteśmy z Wami już od 1947 roku!
.
Wstrzymaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Krynicy-Zdroju

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bibliotekakrynica.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Krynicy-Zdroju informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Krzeszowska.
 • E-mail: dyrektor@bibliotekakrynica.pl
 • Telefon: +48 18 471 22 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju
 • Adres: ul. Szkolna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
 • E-mail: bp@bibliotekakrynica.pl
 • Telefon: +48 18 471 22 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju (Centrala)

Lokal biblioteki znajduje się w wielopiętrowym, murowanym budynku byłego gimnazjum, w bocznym skrzydle, na parterze i I piętrze. Osobne wejście do biblioteki prowadzi z zewnątrz wprost do pomieszczeń bibliotecznych. Klatka schodowa i schody wewnętrzne-żelbetowe monolityczne. Ogrzewanie lokalu na bazie kotłowni gazowej dla budynku. Obiekt wyposażony w instalację wentylacyjną-grawitacyjną. W poziomie parteru znajduje się wypożyczalnia i czytelnia książek dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, strefy dostępu do komputerów dla użytkowników, toalety i pomieszczenie służbowe, natomiast w poziomie I piętra znajduje się pomieszczenie zbiorów regionalnych i pomieszczenie biurowe. Korytarz i hol wejściowy w parterze umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Piętro budynku jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. W Bibliotece jest  informacja w formie alfabetu Braille’a i jest  dostępna pętla indukcyjna dla osób niesłyszących.

 1. Filia Biblioteki nr 1 – Czarny Potok

Filia Biblioteki Publicznej znajduje się w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, piętrowego, konstrukcji murowanej. Lokal biblioteki wyposażony w instalację wentylacyjną-grawitacyjną. Pomieszczenia w parterze umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo, natomiast nie jest on dostępny z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schody zewnętrzne+stromy podjazd nie spełniający warunków technicznych). Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. W Bibliotece brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

 1. Filia Biblioteki nr 3 – Źródlana

Filia Biblioteki Publicznej znajduje się w parterze budynku usługowego, piętrowego, konstrukcji murowanej. Lokal biblioteki wyposażony w instalację wentylacyjną-grawitacyjną. Pomieszczenia w parterze umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostąp do lokalu biblioteki z zewnątrz jest bezproblemowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
W Bibliotece brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

 1. Filia Biblioteki – Berest

Filia Biblioteki Publicznej znajduje się w parterze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, piętrowego, konstrukcji murowanej. Lokal biblioteki wyposażony w instalację wentylacyjną-grawitacyjną, alarmową i ewakuacyjną.Pomieszczenia w parterze umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo, dostępny jest również z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poprzez pojazd z kostki betonowej. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. W Bibliotece brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

 1. Filia Biblioteki – Tylicz

Filia Biblioteki Publicznej znajduje się na piętrze budynku Centrum Kultury, piętrowego, konstrukcji murowanej. Lokal biblioteki wyposażony w instalację wentylacyjną-grawitacyjną.Pomieszczenia biblioteki znajdujące się na piętrze umożliwiają komunikację wewnątrz lokalu i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Natomiast nie jest on dostępny z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych ruchowo. (brak podjazdu, schody zewnętrzne+wewnętrzna klatka schodowa na piętro składająca się z 3 biegów, 3 spoczników i 22 stopni)Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. W Bibliotece brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

Informacja o bibliotece ETR

Bibloteka narodowa instytut ksiazki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ACADEMICA - Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych polona.pl dyskusyjny klub ksiażki Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego instytut ksiazki - komputery dla bibloteki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
idź do początku strony