ładowanie
Wersja Kontrastowa
Zanurz się
w krynickim zdroju wiedzy i kultury!

Najbliższe imprezy

zobacz kalendarz wydarzeń

Gazeta lokalna

krynickie-zdroje-winietka

Wydaje: Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy- Zdroju od 1994 r.
Redaktor naczelny: Agata Jarosz
Adres Redakcji: ul. Nowotarskiego 1 (siedziba Biblioteki Publicznej), 33-380 Krynica-Zdrój
Kontakt: tel. 18-471-22-03, kz@bibliotekakrynica.pl
Redaguje kolegium w składzie: Z-ca red. nacz. Magdalena Krzeszowska,
Małgorzata Pomietło, Joanna Moskała

Numery archiwalne

Historia

Wydawanie gazety lokalnej Krynickie Zdroje zainicjowała 17 lat temu Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju. Jej pracownicy zajmują się zbieraniem materiałów, pisaniem artykułów, korektą, redagowaniem nadesłanych tekstów i opracowują koncepcję graficzną pisma. Miesięcznik porusza bieżące wydarzenia: społeczne, kulturalne, sportowe, religijne. Pisze o tym, co ważnego dzieje się w Krynicy: o imprezach, działalności instytucji, stowarzyszeń, zamieszcza wywiady z interesującymi ludźmi, reportaże. Ważne miejsce na łamach gazety zajmuje historia miasta i mieszkańców: opisy zabytków, biografie zasłużonych dla uzdrowiska osób, wspomnienia, anegdoty i najciekawsze wydarzenia z przeszłości.

Do końca 2010 r. ukazało się 168 numerów pisma. Odbiorcami Krynickich Zdrojów są nie tylko mieszkańcy Krynicy i pozostałych miejscowości naszej gminy, ale też miłośnicy naszego miasta z całej Polski i zagranicy.

Pismo współpracuje z wieloma osobami i instytucjami, towarzystwami w Krynicy-Zdroju, zamieszcza ich artykuły, pisze o jubileuszach, działalności, uczestniczy w uroczystościach.

Punkty sprzedaży

  • Biblioteka Publiczna przy ul. Nowotarskiego 1 (pod dolną stacją kolejki linowej na Górę Parkową)
  • Filie Biblioteki (Filia Młodzieżowa na Osiedlu Czarny Potok, Filia Nr 3 na osiedlu Źródlana, Filia w Tyliczu - Wiejski Dom Kultury na Rynku)
  • Supersam EKO ul. Kraszewskiego
  • Hurtownia Asort - ul. Nadbrzeżna
  • Sklep spożywczy "WITNIA" ul. Kraszewskiego ( niedaleko pogotowia)
  • Kawiarnia Lilianka, ul. Piłsudskiego
  • Sklep obuwniczy p. Wiśniowskich, ul. Dąbrowskiego
  • Sklep spożywczy GS ul. Wspólna

Dodatkowe informacje

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do skracania artykułów o raz opatrywania ich własnymi tytułami. Możliwość zamieszczenia reklam (tel. 18-471-22-03) w siedzibie redakcji.

Skład komputerowy i druk: P.P.H.U. JAS-POL Poligrafia w Tyliczu

Żadna część Krynickich Zdrojów nie może być przedrukowywana, ani w jakikolwiek sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu, bez pisemnej zgody wydawcy.
Krynickie Zdroje - ISSN 1234-2394

Zapraszamy

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju

szczegóły

Redakcja gazety lokalnej "Krynickie Zdroje"

Al. inż Leona Nowotarskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój,
przy Deptaku, pod dolną stacją kolejki linowej na Górę Parkową

900 - 1700 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
800 - 1500 środa
800 - 1300 sobota
nieczynne w niedzielę

tel./ fax. +48 18 471 22 03

bp@bibliotekakrynica.pl

Filia 1 Czarny Potok

szczegóły

ul. Czarny Potok 27, 33-380 Krynica-Zdrój
(parter bloku mieszkalnego na osiedlu)

900 - 1700 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
800 - 1600 środa
nieczynne w sobotę i niedzielę

tel./ fax. +48 18 471 32 80

filia1@bibliotekakrynica.pl

Filia 3 ul. Źródlana

szczegóły

ul. Źródlana 39, 33-380 Krynica-Zdrój
(pasaż handlowy na osiedlu)

900 - 1700 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
800 - 1600 środa
nieczynne w sobotę i niedzielę

tel./ fax. +48 18 471 17 40

filia3@bibliotekakrynica.pl

Filia w Tyliczu

szczegóły

33-383 Tylicz, Rynek 1
(Wiejski Dom Kultury)

900 - 1700 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
800 - 1600 środa
nieczynne w sobotę i niedzielę

tel./ fax. +48 18 473 13 62

tylicz@bibliotekakrynica.pl

Filia w Bereście

szczegóły

33-380 Berest
(Dom Ludowy)

900 - 1700 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
800 - 1600 środa
nieczynne w sobotę i niedzielę

tel./ fax. +48 18 474 15 60

berest@bibliotekakrynica.pl

idź do początku strony